Obezite Cerrahisi, obezitenin tedavisinde en etkili yöntemdir.

Tüp mide ameliyatı en sık yapılan ameliyattır ve kapalı yöntemle, laparoskopik olarak yapılabilmektedir.

Diabeti veya reflüsü olan hastalarda ise, sıklıkla mide by-pass ameliyatı yapılmaktadır.

Morbid obezite ameliyatları, vücut kitle indeksine göre yapılmaktadır ve 40 ve üzerinde olan hastalar ameliyat edilmektedir.

Vücut kitle indeksi 40’ın altında olan hastalarda ise, mide balonu özellikle 12 aylık olanlar tercih edilerek, endoskopik yöntem ile mideye balon takılarak hasta zayıflatılabilmektedir.